злато

Вие сте тук

Златни бижута кратка история и описание

История на златото

Златните бижута и златото в частност е изключително ценен, красив и удивителен метал, който е способен да разтопи и най-леденото женско сърце. Към днешна дата то се използва за златни бижута, прибори, мебели, огледала, коли и още много други.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed