Вътрешен транспорт в България

Вие сте тук

Average: 5 (2 votes)
Камиони за вътрешен товарен транспорт в България

Вътрешният транспорт е в основата на всички икономически процеси. Немислимо е съществуването на какъвтo и да било бизнес днес без транспорт.

Транспортът е свързващото звено между останалите отрасли.

Транспортът не е част от производствения отрасъл, защото не произвежда конкретни стоки и продукти, а предлага вид услуга – транспортна услуга. По този начин се оскъпява крайната цена на продукцията, но така тя стига до крайния потребител. Транспортната услуга спомага за крайната реализация на продуктите и така се възвръщат направените инвестиции в тях. 

Какво представлява вътрешния транспорт

Вътрешният транспорт е съвкупност от разновидни форми вътрешен транспорт, но общото между тях е изискуемото условие, а именно осъществяване на товарни превози в рамките на държавара по съвременна инфраструктура и с модерни форми на организация. Пътната мрежа, в това число Републиканската пътна мрежа и железниците, са в основите на вътрешния транспорт. Съставът на пътната мрежа е следния: автомагистрали, пътища от първи до пети клас и скоростни пътища, както и общински пътища за крайна доставка.

Седем нови магистрали се изградиха в България през 2020 год., както и три моста и скоростни пътища

Пътна инфраструктура на България 

Пътната мрежа бива републиканска и общинска. Винетката е вид данък, който по своята същност е необхватен. Винетка се закупува сами при нужда от ползване на Републиканската пътна мрежа.  Републиканската пътна мреща също така е и част от международната пътна мрежа. АПИ – Агенция пътна инфраструктура регулира Републиканската пътна мрежа. 

По общинските пътища се пътува без винетка. Налагат се ограничения спрямо скоростта и вида превозно средство, което има правото да преминава през тях. 

Автомагистралите са високоскоростни пътища. Автомагистралите разполагат с поне по две платна за движение в едната посока със задължително аварийно платно. Аварийното платно служи за аварийно спиране. 

Автомагистралите се свързват с други пътища. Пътните възли позволяват влизането и излизането от магистралата. Съществува ограничение на скоростта за движение по автомагистралата. Ограничението е 140 км./ч. България разполага със седем изградени автомагистрали. 


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed