транспорт

Вие сте тук

Вътрешен транспорт в България

Камиони за вътрешен товарен транспорт в България

Вътрешният транспорт е в основата на всички икономически процеси. Немислимо е съществуването на какъвтo и да било бизнес днес без транспорт.

Транспортът е свързващото звено между останалите отрасли.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed