опасни товари

Вие сте тук

Какво представляват опасните товари?

Знак радиоактивно

Често срещан въпрос в транспортната индустрия е "Какви са опасните товари?" По принцип, това са вещества, които представляват риск по време на транспортиране. Ако не се транспортират правилно, те могат да застрашат човешкото здраве, околната среда или дори собствеността на друго лице.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed