Какво представляват опасните товари?

Вие сте тук

Average: 5 (1 vote)
Знак радиоактивно

Често срещан въпрос в транспортната индустрия е "Какви са опасните товари?" По принцип, това са вещества, които представляват риск по време на транспортиране. Ако не се транспортират правилно, те могат да застрашат човешкото здраве, околната среда или дори собствеността на друго лице. Освен че представляват риск по време на транспортиране, опасните стоки са и потенциално вредни, ако не се съхраняват или обработват правилно. По-долу са изброени някои често срещани видове опасни стоки и как са класифицирани.

Идентифициране на опасни товари

Има много опасности, свързани с този вид товари. Те могат да бъдат лесно запалими, експлозивни или токсични. Класификацията на такива стоки се основава на степента на риска, който създават. Най-често срещаните видове опасни товари са изброени по-долу. В допълнение към класификациите има и символи за опасност, които могат да се използват за идентифициране на опасни стоки. Тези символи обаче не винаги могат да ви кажат какъв тип опасни стоки изпращате. Може да се наложи да прегледате документацията си за доставка, за да определите дали продуктът, който транспортирате, е опасен или не.

Агенцията за опазване на околната среда (ИАОС) регулира транспортирането на опасни товари в България. Да обърнете нужното внимание на идентифициране на вашите стоки е от съществено значение за защитата на хората и околната среда. Има строги разпоредби за опасни товари и вие трябва да ги спазвате. Това означава, че може да има нужда от специални лицензи, за да превозвате такъв тип стоки. Освен това е важно да се спазват всички разпоредби на ИАОС, тъй като опасният транспорт може да доведе до санкции. Идентифицирането на опасни стоки е съществена част от безопасността на работното място.

Често е по-лесно да изпратите една пратка като нормална стока и след това да етикетирате другата пратка като опасна. Това често е най-рентабилният вариант, но не е безрисков. Ако трябва да изпратите няколко артикула, разделянето на пратката може да е правилният вариант. Не забравяйте, че рисковете от опасни стоки са по-високи при този метод. Ако се притеснявате за рисковете, свързани с превоза на опасни товари, има много други опции, достъпни за вас.

Правила за превоз на опасни товари

Ако планирате да транспортирате опасни товари, трябва да спазвате разпоредбите, регулиращи тяхното боравене. Те трябва да бъдат правилно маркирани и придружени от изчерпателна документация, включително инструкции за реагиране при спешни случаи. Правилата за транспортиране на опасни товари помагат за защитата на потребителите и хората, които товарят и/или превозват товара. Неправилно опакован товар може да доведе до изтичане на токсични вещества или заразяване на членовете на екипажа. За да осигурят безопасна работа, компаниите трябва да се образоват за рисковете и да спазват разпоредбите. Правилата за транспортиране на опасни товари се прилагат за автомобилен, въздушен и морски транспорт.

Разходи за превоз на опасни товари

Когато изпращате опасни стоки, може да се наложи да обърнете допълнително внимание на опаковката. Тези пратки трябва да бъдат защитени от влага, екстремна топлина и удар по време на транспортиране. Тези артикули също изискват специална опаковка и табели, за да бъдат правилно идентифицирани. Например, литиевите батерии изискват допълнителна подплата. Литиевите батерии са особено опасни при транспортиране и трябва да бъдат правилно опаковани, за да се гарантира безопасността им по време на транспортиране. Опаковката и знаците трябва да отговарят на специфичните разпоредби за вида на опасните товари.

Има няколко начина за превоз на опасни товари, включително въздух, шосе и море. Всеки вид транспорт има свои собствени правила. Може да бъде объркващо да се разберат специфичните изисквания за различните видове транспорт. Има и изключения за определени видове опасни материали, което може да доведе до спестяване на разходи. Въпреки това, ако изпращате опасни материали, е изключително важно да следвате стриктно разпоредбите. За да избегнете скъпи санкции, уверете се, че имате обучени служители и спазвайте всички правила и разпоредби.

Когато изпращате опасни товари, трябва да имате предвид транспортните методи и ограниченията. Някои опасни товари са забранени за международни превози. Това е така, защото те не могат да бъдат изпратени с експресен куриер. Някои страни също забраняват опасните стоки, така че куриерите може да не желаят да ги доставят.  Но преди да започнете да изпращате, не забравяйте да проверите разпоредбите в страната, в която изпращате. Ако всичко това ви се струва много сложно и трудно за изпълнение, винаги може да наемете специална фирма, чиито служители са обучени и ще се справят безупречно със задачата.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed