Стоян Мавродиев: Има очаквания за бавен, но стабилен растеж, заедно с нарастващо търсене

Вие сте тук

Average: 5 (2 votes)
мъже в дърводелски цех обсъждат инвестиция

Макар прогнозите не винаги да се оказват абсолютно верни, няма как да се правят инвестиции без доза прогнозиране на очакваните инвестиции в икономиката. Финансистите в България, включително и Стоян Мавродиев от Българската банка за развитие, имат очаквания за бавен, но стабилен растеж, заедно с нарастващо търсене. Нека да видим по-подробно ще бъде ли стабилна икономиката на България през 2020 г. и 2021 г. според икономистите в страната.

Очакваните инвестиции

Българското правителство направи заявки за няколко големи проекти, по които ще се работи през следващите няколко години. Един от тях е и Механизма за свързване на Европа, който субсидира инфраструктурни проекти и според News.bg ще играе още по-голяма роля в усвояването на европрограмите. Българската банка за развитие е финансовата институция, която ще отпуска кредити за модернизация и въвеждане на проекти, които да подобряват свързаността ни с Европа, но и в същото време да са екологично съобразни. Това е много голяма заявка за страните с развиващи се икономики, в това число и България. Така наречената "Японизация" цитирана от 24 часа е доста по-вероятен сценарии от предричаната от доста специалисти рецесия. Тоест следващият период ще е предизвикателство откъм изграждането на добри инвестиционни проекти. Предвид това, че има очаквания работната ръка да намалее, което ще увеличи разходите за персонал на бизнеса, се очакват да се повишат инвестициите. Това е положителна тенденция, когато става въпрос за малките и средните предприятия и стимулирането на икономиката в страната.

Какво се случва на световната сцена?

Глобално, инфлацията намалява и прогнозите са тя да продължи да го прави и през следващия отчетен период. И докато ръстът на промишлеността намалява, то този на на услугите показва някакво увеличение. Отрицателно влияние на световно ниво има понижаването на инфлацията, както и забавеното развитие, съчетано с пасивната монетарна политика. Щатите примерно чак последното тримесечие на 2019 г. намалиха лихвените проценти на 1,75%. Това е ясен сигнал, че ще има намаляване на международната търговия.

Очаква се цената на петрола да претърпи динамични промени в посока понижаване. Отделно от нея, цените на хранителни стоки в Европа ще се повишат, докато промишлените стоки ще си запазят равнището на цените относително стабилно. Това означава, че петролът и хранителните стоки ще повлияят на инфлацията, а не толкова индустриалните стоки.

Негативен ефект обаче се очаква да имат Брекзит, отношенията между Турция и ЕС, нестабилността на европейските пазари, както и несигурността в инвестициите.

жена смята на калкулатор

Как би се отразило това в България?

До днешна дата, българските стоки и услуги държат сравнително високо ниво на търсене от чужди пазари. За 2019 г. даже се забелязва лек растеж на износа им. Прогнозите са обаче това да не се запази дълго време и съвсем скоро ограничената международна търговия да повлияе и на родният износ на стоки и услуги.

През 2019 г. се наблюдаваше и друга много любопитна тенденция - към спестяване. Най-висок темп на увеличение имаха кредитите за имот - къща или апартамент. Отделно депозитите ще продължат да растат, докато има растеж на заетостта. Според финансистите в България, това ще е някъде до към юни 2020 г. Предвид световната икономика се очаква и ръстът на кредитите също да остане висок.

Миналата година определено беше добра за трудовия пазар. Намаляващата работна ръка предизвика две тенденции от страна на бизнеса - леко увеличаване на работната заплата, както и въвеждането на повече програми за обучение на персонала. Освен това, на национално ниво, безработицата спадна под 4%. В цялата тази картина, България се открои, като едно добро място за чужди инвестиции. Това ще окаже ефект и през 2020 г., когато бизнес климатът ще е устойчив, както изглежда от положителните потребителски нагласи.

Правителството е готово да поощри икономическата активност, предвид опасността бизнеса да се уплаши от негативните външни тенденции. Според прогнозите на финансистите и икономистите в страната, БВП за първите 6 месеца на 2020 г. ще се повиши на 0.6%. Инфлацията последните няколко месеца от 2019 г. също е показала някакъв растеж, който дори сравнен с 2018 г. е по-висок. Това обаче може да се отдаде на външни фактори, като чумата по свинете, както и по-високите цени на хранителните стоки в Европа.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed