Счетоводна къща Евристика Русе

Вие сте тук

Рейтинг: 
Average: 5 (7 votes)
Булстат (ЕИК): 
117667864
Телефон: 
0898320718
Факс: 
082507275
Работно време: 
Понеделник до Петък 09:00-17:00
Email: 
Уеб сайт: 
Адрес: 
ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров“ 10, ет. 2, офис 83
Видове разплащания: 
По банков път
Валута за разплащане: 
BGN
Брой служители: 
1-10
Основна насоченост на бизнеса: 
Счетоводни услуги, регистрация на фирма, Русе
Дата на регистрация на фирмата: 
August, 2006
Марки: 
Evristika
Категория: 
Евристика ЕООД Услуги 1c543daca19dd3b4a8afd2d30fb0342c

Счетоводна къща Евристика гр.Русе, отговаря на всички параметри за широкообхватно счетоводно обслужване.

Ние сме с нашите клиенти от самото основаване на фирмата, като за целта извършваме регистриране на фирми в Русе.

При изясняването предмета на дейност на счетоводната къща заданието е да се определи правилна икономическа групировка на насоките, в които се извършва счетоводната отчетност.Придаването на несвойствени задачи, може да влоши правилното позициониране съобразно характеристиките на специфичният предмет на дейност. Административни, трудово-правни и осигурителни задачи не са присъщи на счетоводната работа и следва да се разглеждат отделно от счетоводните ангажименти.

Необходимо е разграничение на услугите.Оттам се определят и цените, които трябва да са обвързани с точното наименоване на извършваната работа.

Работейки в сферата на стопанско-правните отношения обусловени от счетоводната дейност, всеки счетоводен мениджър трябва да е наясно, че ефикасност и ефективност не са взимозаменяеми понятия. Често българските счетоводни къщи са безмислено ефективни, като произвеждат ненужни ефекти, които не оказват положително въздействие върху тяхното бизнес развитие във времевият отрязък на дейността им. Управлението им на първо място трябва да е ефикасно, а произведените ефекти от това управление трябва да отговарят на заложените цели.

Означението със счетоводна къща е насочено към фирми и физически лица, които имат някакви счетоводни занимания. Законова регламентация за това понятие липсва, но за сметка на това то е често срещан термин в резултатите на интернет търсачките.

Според Евристика ЕООД, счетоводната къща е популярното позициониране на счетоводното предприятие в пространството на битуващите обществени предразсъдъци, от лица които не са запознати със законовите регламенти в счетоводството. За това, какъв е смисъла на наименоването чрез счетоводно предприятие, може да се научи от Закона за счетоводството.

Най-общо определено едно управление представлява целенасочено обработване на информацията за да характеризира правилно промените и състоянието на обекта и външната среда с целенасоченост да доведе този обект в определено, желано състояние или пък да го задържи в съществуващото му положение.Компонентите, които го съставляват са обект на управлението свързани със счетоводната къща - субект на управлението и информационна среда, с цел конкурентност на пазара, често води до невъзможност за качествена счетоводна дейност.

За да е ефикасна една счетоводна къща, трябва да удоволетворява в максимална степен яснота, свързана с предмета на дейност. Тъй като дефинативно, понятието не включва в себе си някакъв смисъл, е крайно необходимо да се уточнят всички услуги, които съставляват обслужването.

 

Заповядайте в Евристика ЕООД, гр.Русе!


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed