Орлин Алексиев: 2019 здравеопазването е приоритет за финансиране от СОПФ

Вие сте тук

Average: 5 (10 votes)
Орлин Алексиев за здравеопазването
Специализираният общински приватизационен фонд е специализирана агенция, която има за цел да преразпредели средствата, усвоени след продажба на общинска собственост. Фондът е създаден през 1994-а година и се управлява от Съвет за управление, чийто председател е Орлин Алексиевобщински съветник от .

Приоритетите на финансиране се базират на приети 2019 г. от Столичния общински съвет стратегии, цели и програми в направления като:

  • ново строителство;
  • реконструкция и основен ремонт на училища, детски ясли, детски заведения и спортни площадки;
  • техника, оборудване и капитални ремонти за общинското здравеопазване;
  • градската улична инфраструктура;
  • поддържане и възстановяване зелената система и парковата среда;
  • основни ремонти на обекти в сферата на културата;
  • системите за сигурност на града, включително видеонаблюдение.

Фондът също така финансира изцяло инвестиционни проекти и програми на общинския бюджет в критични моменти.

Лечебните заведения се финансират посредством договори с НЗОК – по клинични пътеки и договори със Столична община  – за лечебни дейности. Диспансерите също се финансират от Столична община чрез договор за субсидия по стандарти, определени от Министерство на здравеопазването.

В стойността на клиничните пътеки не са предвидени средства за капиталови разходи и текущи ремонти. В Националните рамкови договори се залагат изисквания за работа по клинични пътеки - минимум медицинско оборудване за осъществяване на лечебната дейност. Предвид изискванията за санитарно-хигиенно състояние на помещенията е задължително да бъдат заделяни средства за основни ремонти и доставка на медицинска техника и оборудване, съгласно утвърдените от Министерството на здравеопазването критерии и показатели. Същевременно за работещите в София лечебни заведения, с държавно и частно участие, е необходимо добро оборудване за постигане на адекватно и съвременно лечение.

Благодарение на Специализирания общински приватизационен фонд, Столична община подпомага финансово обектите на градското здравеопазване. За периода 2015-2018 г. са финансирани ремонти в 41 обекта, на обща стойност над 8,9 млн. лева. От тези средства с близо 1,2 млн. лева е закупена апаратура, друго медицинско оборудване за 5,8 млн. лева, както и са дадени 1,86 млн. лева за строително-монтажни работи.

Орлин Алексиев поясни, че отпуснатите през 2019 от СОПФ средства са разпределени в три неформални групи:

  •  многопрофилни болници, диспансери и диагностично-консултативни центрове;
  • медицински центрове и здравни служби по населени места и акушеро-гинекологични болници.

За столичните акушеро-гинекологични болници е отпусната сума в размер на 3 566 000 лева, от които за Първа САГБАЛ "Св. София" (най-голямата в страната) - 1 856 000 лева и за Втора САГБАЛ "Шейново" – 1 710 000 лева. Тези средства са предназначени за извършване на вътрешни и външни строително-ремонтни работи, ремонт на покриви и отоплителни инсталации, саниране и топлоизолиране с цел  намаляване на експлоатационните разходи, обзавеждане и доставка на оборудване.

Повишаването на качеството на животоспасяващите услуги е сред най-важните приоритети на Общината. Ето защо фокус на финансирането е подмяната на остарялото оборудване с нова съвременна техника. С предимство е доставена апаратура, обзавеждане и оборудване за отделенията по патологична бременност и неонатология в двете общински АГ-болници, представляващи неонатологични легла, мамографи, ехографи, образна диагностика за мамографски изследвания, апарати за патохистологични изследвания и други.

Благодарение на ремонтните дейности, извършени със средства от СОПФ, се подобряват значително условията за родилките и техните деца като стандартът се доближава до европейския такъв.

През 2015-2018г. финансиране от СОПФ в размер на 3,1 млн. лева са отделени за многопрофилните болници с цел извършване на капитални ремонти и доставка на оборудване. С тези средства се извършват основни ремонти на обща стойност 1,9 млн. лева в Неврологичното интензивно отделение на Първа градска болница, на отделението за рехабилитационна и физикална медицина към 2-ра градска болница и подмяна на отоплителната инсталация в болницата в кв. Панчарево. Както и за закупуване на  оборудване като рентгенови апарати, лапароскопи, хистокинети и компоненти за апарата за ядрено-магнитен резонанс в Първа градска болница.

Здравните заведения от регионално и местно значение на подчинение на Столична община са 28. СОПФ отпуска 2,2 млн. лева за извършване на строително-ремонтни дейности и доставяне на техника. Още 1,76 млн. лева са предоставени за извършване на неотложни ремонти по сградния фонд като ремонти на покриви, подмяна на абонатни станции, монтаж на асансьори и вътрешни ремонти.

Близо 440 хил. лева са осигурени от Фонда за закупуване на медицинска техника – рентгенов апарат, ехокардиографи, физикално-рехабилитационно оборудване.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed