Логопедични кабинети Бърборино

Вие сте тук

Рейтинг: 
Average: 5 (2 votes)
Булстат (ЕИК): 
00000000
Телефон: 
0877 / 229979
Работно време: 
Понеделник до Петък 09:30 - 18:30, Събота 09:30 - 14:00
Основател на фирмата: 
Александра Георгиева
Email: 
Адрес: 
ул. „Съединение“, 4023 кв. Капитан Бураго - А7, Пловдив
Видове разплащания: 
В брой
Кредитни карти
Дебитни карти
По банков път
Валута за разплащане: 
BGN
Брой служители: 
1-10
Основна насоченост на бизнеса: 
Логопед в гр. Пловдив
Дата на регистрация на фирмата: 
October, 2013
Категория: 

Логопедични кабинети Бърборино се намират в гр. Пловдив и предлагат консултации за езико-говорни затруднения

Логопедичните консултации се провеждат от квалифицирани специалисти-логопеди с дългогодишен опит. Комуникацията и речевите навици са важни, както за децата, така и за възрастните, макар главното им изграждане да става в ранните детски години, подобрения в тях, могат да се постигнат и на по-късен етап. Доказателство за това са подобренията, които се постигат при възстановяване след инсулт, който е засегнал речевите умения. Логопедите са високо-квалифицирани специалисти, които не само че могат да диагностицират проблема, ами и да проведат продължителна терапия за неговото отстраняване. Тези терапии са строго индивидуални спрямо лицето за което са предназначени, неговата възраст и лични характеристики. Особено при децата, говорните нарушения могат да са признак за нещо съвсем различно и да са само проявление на основния проблем. Голяма част от логопедите имат и психологическо образование, което им помага да бъдат възможно най-акуратни към различните пациенти и техните нужди. За да се постигнат оптимални резултати при терапиите с деца, родителите трябва да продължават упражненията вкъщи. Естествено, това се случва, едва след като специалистът логопед им е обяснил подробно изискванията на провеждане на такива упражнения. Процесът не е кратък и постоянството и мотивацията на детето и неговото семейство са от съществено значение.

Комуникативните нарушения не значат веднагически, че вашето дете има някаква степен на умствена изостаналост.

Подобно диагностициране, може да направи само и единствено опитен логопед или психолог. Специалистите от логопедични кабинети Бърборино, могат да диагностицират езико-говорното развитие, комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, както и дали детето среща обучителни трудности. Следващата стъпка е провеждането на терапия, като тя може да е изработена специално за вашия случай, може да е и групова терапия и дори терапия включваща родителите, когато се налага. Има различни видове терапии, които са целесъобразни при различни видове комуникативни нарушения. При деца с артикулационни нарушения и неясно произношение и при такива, които не могат да говорят до 3 годишна възраст или продължават да говорят на бебешки език се прилагат артикулационна терапия и езико-говорна терапия. Деца и възрастни, които заекват или изпитват затруднения при произнасяне на определени думи се нуждаят от прозодична терапия. Музикотерапията е друг модерен начин за подобряване на речевите навици. Както вече споменахме логопедите се занимават с речевите затруднения, но освен тях могат да диагностицират и причините, които са довели до тях. Терапиите, провеждани от логопеди включват и терапии за деца с проблеми в четенето, писането, обработването на постъпваща в мозъка сетивна информация, както и при интелектуален и когнитивен дефицит. В този списък влизат и терапии, които се прилагат при хора и подрастващи, които са били подложени на някаква травма и са загубили говора си в следствие на нея, различни типове аутизъм, синдрома на Даун и дизартрия.

Кога е време да потърсите логопед?

Цялостното порастване на децата е сложен процес, който включва много неща, които трябва да наблюдавате внимателно. Речевата функция, връзката картина – дума, жестовете, мимиките, скоростта на говорене, начините по който детето отговаря на въпроси, изопачаването на звукове, пропускането на срички, предлози, букви. Можете да проследите цялостната реч на детето, но имайте предвид, че само от един път няма да можете да си извадите правилни заключения. Понякога децата имитират нещо, което са чули или видели току що и то не е устойчива промяна в речта им, ако обаче забележите носово говорене, без адекватна причина или пък детето закъснява с първата си думичка и с разширяването на речника си, то тогава една консултация с опитен логопед в Пловдив, няма да е излишна. Структурирането на изречения и подреждането на думите, ориентирането в пространството, цветовете и формите, също са неща, които трябва да проследите. Речевата функция има голямо значение не само за комуникацията на детето, но и за бъдещето му обучение, социален живот и адаптивни навици.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed