Каква регистрация на фирма е най-добра?

Вие сте тук

Average: 5 (4 votes)
регистрация на фирма

За да направим най-добрият избор на фирма, водени от нейната правна същност, следва да се съобразим с редица фактори.

Необходими са ни умения за прогнозиране и планиране, за да си представим, как би изглеждала нашата нова фирма, както от финансово естество, така и откъм рекламно представяне.Ако преценим, че фирма не ни е необходима въобще, може да се насочим към свободната професия, като отчетем загубата на универсалност в упражняваните дейности.

Нелегалната работа в сивата икономика крие огромни рискове, които стават явни прекалено късно, за да се сведат загубите до минимум след като се премине към легална дейност.Често сивият сектор самоподържа заблудата, че не е уязвим откъм наказателни мерки, но това е илюзия, защото в нашето законодателство съществуват много начини, чрез които работещият нелегално може да бъде възпрян от по-нататъшната си такава дейност. Дали тези начини се прилагат в цялата си сила е трудно да се разбере, но дори само една ревизия на физическото лице от данъчните органи е достатъчна, за да повлече нежелани последствия, траещи понякога десетина години.

Понастоящем превес всред фирмените регистрации имат фирмите с правна форма ЕООД, на второ място са ООД, а на трето ЕТ. Тази подредба е била в обратен ред, при началото на действие на фирменият търговския регистър. Защо се е случило така? Причината ЕТ да не се предпочита за бизнес е, че с годините мнозина са теглили кредити, случли са се някои неблагоприятни събития и собствениците на ЕТ е трябвало да отговарят за задълженията на фирмата с цялото си лично имущество. При ЕООД и ООД тази имуществена отговорност не е толкова значителна.Много консултанти пренебрегват обстоятелството, че ЕООД и ООД могат да търсят отговорност от управителя за причинените им от него вреди.

ЕООД е фирма с ограничена отговорност, дружество където едно лице притежава всичкия му основен капитал.

ООД е фирма с ограничена отговорност, основният капитал на дружеството се притежава от повече от едно лице.

ЕТ е еднолична фирма, при нея лицето собственик трябва да живее в България – т.е. български гражданин или може да е и чужд гражданин с постоянно местоживеене в България.

След като е уточнено какви цели трябва да се следват, регистрацията на фирма може да започне. Т се регистрира и закрива бързо и лесно, за разлика от ЕООД и ООД които се регистрират сравнитално по-трудно, а закриването им е бавно и понякога много трудоемко.


InformatorBG.com




InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed