Счетоводители със счетоводни услуги в Русе

Вие сте тук

Рейтинг: 
Average: 5 (11 votes)
Булстат (ЕИК): 
202299635
Телефон: 
0898320718
Работно време: 
Понеделник до Петък 09:00-17:00
Email: 
Адрес: 
гр.Русе, ул.Рига 2
Видове разплащания: 
По банков път
Валута за разплащане: 
BGN
Брой служители: 
1-10
Основна насоченост на бизнеса: 
Счетоводни услуги в Русе
Дата на регистрация на фирмата: 
May, 2013
Счетоводни услуги Русе ЕООД Финанси и застраховки 6a7963a19c33c819a5261b45290896e3

Счетоводството предоставяно от Счетоводни услуги Русе ЕООД, изпълва всички изисквания за водене на счетоводна отчетност от счетоводители.

За да може да изпълни всички задачи, поставяни от бизнес обстановката, счетоводството което изпълнява фирма Счетоводни услуги Русе ЕООД трябва да е сведено до следното:

  1. Единодействие между управляващ фирмата на клиента и осчетоводяващия стопанските операции счетоводител.
  2. Своевременност и действеност на счетоводното отчитане и възможност за детайлна информация.Счетоводната отчетност трялбва да бъде организирана по такъв начин, че да извежда необходимите данни в зададените от клиента срокове, като преди това се извършва преглед дали има някъде допуснати грешки.Затова счетовоните услуги е нужно да бъдат навременни, както в същото време и действени, за да може да подсигури възможност за взимане на бързи и активни мерки, за подобряване на счетоводната работа.
  3. Обективност и точност. С помощта на счетоводните услуги трябва да бъдат получени точни данни, отразяващи по точен начин. Всякакво изопачение на действителността трябва да се избягва, тъй като поради двоичната същност на счетоводната метода, това води до изкривяване на други параметри, а оттам на недействително представяне на сторанските процеси.
  4. Достъпност и яснота. Счетоводството осъществявано от която да е добра счетоводна къща, трябва да е ясно и достъпно.Всякакво претрупване е излишно, тормози счетоводната работа и става пречка за навременното получаване и предоставяне на данните пред клиента.Достъпноста трябва да се разбира в този смисъл, че резултатите, отразени в данните на стопанската отчетност се предоставят на служителите в счетоводната къща за мнение и обсъждане.
  5. Пълнота. Трябва да се обхващат едиствено такива авление и процеси, които са необходими за счетоводството.Никакви излишни показатели в счетоводството, никакви детайлизации в повече не бива да се допускат, защото така счетоводните услуги не само се оскъпяват, но се разходва ценно време, което може да даде ползотворни резултати в друго направление, при друг клиент, счетоводно обслужван от Счетоводни услуги Русе ЕООД.
  6. Поевтиняване на счетоводните услуги. Когато едни счетоводни услуги са с прекалено ниски цени, там качество не бива да се търси. Отчетната работа на счетоводителя се обуславя от набор на действия, които имат задължително отношение към счетоводният процес в едно счетоводно предприятие.

Счетоводни услуги Русе ЕООД се старае и изпълнява модерно счетоводство, където с минимум усилия се постига висок резултат.

Няма излишни действия, работи се най-важното, най-необходимото, така че нищо да не липсва и да са доволни всички страни.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed