Пресостат за компресор – принцип на работа и функции

Вие сте тук

Average: 5 (3 votes)
пресостат за компресор

Какво представлява и за какво служи пресостатa за компресор? Той е проектиран за автоматично включване и изключване на електродвигателя на компресора и най-често се използва в контролната конструкция на възвратно-постъпателни компресори за поддържане на желаното налягане на работния въздух в приемника. Рядко, но може да забележи и при винтовите компресори, но заедно с друга автоматизация. 

Различните видове пресостати може да разгледате, ако последвате връзката пресостат за компресор цена, която ще ви отведе в сайта на търговеца.

Отчитайки степента на силата на налягане при пневматична автоматизация, пресостатът въздейства върху линията на напрежение - отваря я или я затваря. При недостатъчно налягане в компресора двигателят стартира, а щом налягането достигне необходимото ниво, се изключва.
Именно това е принципът, използван за управление на двигателя.

Разбира се, съществуват и модификации с точно обратния алгоритъм на работа – щом достигне минималните стойности в схемата на компресия, преостатът изключва електродвигателя, а при достигане на максимални стойности - се активира.  

Става дума за система от пружинни механизми, като всяка една от тях е с различна степен на твърдост.

В процеса на работа се образуват индикатори, в резултат на еластичните сили на опъване или натиск на пружините. Всяка подобна промяна активира автоматично действието на спиралата и съответно блокът на преостата свързва или изключва електропровода.

Пресостатът за компресор може да бъде оборудван с:

  1. Изпускателен клапан, който се намира между възвратния клапан на компресора и компресионната камера на инсталацията. В случай, че двигателят спре, разтоварващият клапан се активира и отстранява излишното налягане от блока на буталото. С по-нататъшно ускорение или стартиране на електродвигателя, клапанът се затваря със създаденото налягане и така значително улеснява старта на инсталацията от изключено положение. 
  2. Клапан с отложено освобождаване, който помага на двигателя по време на стартирането като остава в отворено състояние до достигане на предварително определен параметър (приблизително 2 атмосфери) в системата. Този времеви период е напълно достатъчен, за да се гарантира на електромотора максимален въртящ момент и скорост.
  3. Механичен превключвател, необходим за активация или деактивация на функцията за автоматична система. Превключвателят разполага с две позиции: "ON" и "OFF". В режим “ON” компресорът се свързва автоматично към мрежата и се изключва съобразно определените параметри на минималното и максималното налягане на въздуха в системата. В положение "OFF", електрическото задвижване не се подава.
  4. Термично реле, служещо за защита на електродвигателя, което ограничава мощността на подадения ток, за да се предотврати изгарянето на намотките на двигателя.  
  5. Предпазен клапан, който защитава системата, ако релето не работи правилно. Когато налягането се покачи над допустимата стойност и релето не се задейства, предпазният клапан бива активиран и освобождава натрупалото се налягане. Това предотвратява нежелани последици и сериозни аварии ако се получи повреда в управляващата верига.

InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed