Къде намират приложение индустриалните съдове под налягане?

Вие сте тук

No votes yet

Съдовете под налягане са контейнери, които са предназначени да задържат течности, пари или газове при високо налягане. Примери за обичайни съдове под налягане, използвани в индустриите за рафиниране на нефт и химическа обработка, включват, но не се ограничават до резервоари за съхранение, котли и топлообменници.

Всеки отделен съд има свои собствени работни граници, вградени по проект, при които трябва да работи, наричани проектно налягане и проектна температура. Работата извън тези граници може да повреди оборудването и потенциално да доведе до загуба на изолация или катастрофална повреда.

Затова производствените предприятия, които използват съдове под налягане трябва внимателно да следят за спазването на изискванията, свързани с употребата им, в това число работниците също трябва да са запознати с правилната им експлоатация и обучени как да действат в определени ситуации.

Когато става въпрос за инспекции, повечето съдове под налягане трябва да се проверяват веднъж преди да бъдат пуснати в експлоатация и отново на всеки 5 години след всяка промяна или основен ремонт. Проверката може да бъде вътрешна, външна или и двете и трябва да включва задълбочено изследване, оценка на дебелината, анализ на напрежението, проверка на клапаните за освобождаване на налягането на съда и тест за хидростатично налягане. Също така е важно да се извърши инспекция на повърхността, да се изследва изолацията и всички структурни връзки и накрая да се инспектират всички заварки или фуги.

Приложение на съдовете под налягане

Съдовете под налягане са широко-употребявано оборудване както за нуждите на  индустрията, така и в частния сектор. В индустриите съдовете под налягане се използват за приемници за сгъстен въздух, камери за рекомпресия, автоклави, дестилационни кули и водолазни цилиндри. Част от индустриите, в които намират приложение съдовете под налягане включват: хранително-вкусова промишленост, фармацевтична промишленост, биохимия, химическа промишленост и др.

Промишлените приложения със сигурност не спират до тук, защото те също са били използвани като съдове за съхранение за съхранение на втечнени газове като хлор, бутан, пропан и амоняк. Нефтохимическите заводи, петролните рафинерии и минните предприятия също използват съдове под налягане.

Всъщност те се използват и в пътническите кабини на самолетите. Инструментите за херметизиране на кабината и товарите при маневриране на самолета се носят от външната обшивка. Уникално приложение на съд под налягане е под формата на диск за разкъсване, който предпазва технологична тръбопроводна система, оборудване или съд под налягане от свръх-налягане или от потенциално увреждане от условия на вакуум.

Разкъсващите се дискове обикновено се използват за защита от налягане в промишлени предприятия. Тези дискове за разкъсване са чудесни за освобождаване на налягането, защото са устойчиви на течове и осигуряват безопасна работа на много икономична цена.

Що се отнася до домашното използване на съдове под налягане, те се срещат най-вече в резервоари за съхранение на гореща вода.

Inoxsys e българска компания с дългогодишен опит в производството на стоманено индустриално оборудване. В тяхното  богато портфолио ще откриете процесни съдове и съдове под налягане, които могат да бъдат проектирани според специфичните нужди на клиента, като бъдат спазени нужните изисквания за качество и безопасност. Изберете качествено индустриално оборудване, което ще помогне на вашия бизнес да расте и да се развива успешно!


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed