Какво е добро кредитно досие

Вие сте тук

Average: 5 (1 vote)

Терминът “добро кредитно досие” нерядко има определящо значение, когато става въпрос за теглене на заеми по каквито и да било причини. Кредитното ви досие зависи изцяло от вас - редовното и навременно обслуважене на текущи заеми определя вашата кредитна история, която се пази в кредитните регистри за срок от 5 години. Какво представлява кредитното досие, защо е важно то да бъде добро и как успешно да се грижим за него? Отговорите на тези въпроси подбрахме в следващите редове.

Какво е кредитно досие?

Кредитно досие, кредитен рейтинг или ЦКР са термини, които в практиката често се използват като еднозначни. В действителност, вашето индивидуално кредитно досие се съхранява в Централен кредитен регистър (ЦКР) в Българската народна банка (БНБ). То се създава автоматично за всеки кредитоискател в момента, в който бъде усвоен даден кредитен продукт, независимо дали става въпрос за потребителски, или бързи кредити, кредитни карти и т.н. Кредитното досие представлява своеобразен архив с информация за вашата история на плащанията. От момента на създаването му, вашето кредитно досие проследява броя на кредитите ви и редовността на плащанията към тях. На база тази информация се формира добър или лош кредитен рейтинг, който има решаващо значение при следващото ви кандидатстване за заем. При липса на просрочия и надлежно изпълнение на договорните ви задължения с кредитираща институция, можете да сте сигурни, че кредитното ви досие е добро. При продължително необслужване на усвоен заем, независимо дали е от банкова институция, фирма за бързи кредити, кредит онлайн и т.н. - кредитният ви рейтинг се понижава, следователно вече говорим за наличието лошо кредитно досие. Всяка една банкова институция, в т.ч. и небанковите кредитни компании, имат достъп до ЦКР на БНБ. Достъпът им до кредитното ви досие дава възможност на съответната институция, въз основа на наличната информация за вас, да направи адекватна преценка дали да ви финансира, или не. Различните компании за бързи кредити ползват с различна тежест кредитното досие, когато кандидатствате за бързи пари.

Добро кредитно досие - как да го постигнем?

Отчасти изяснихме какво е да имаш добро кредитно досие, но си струва да подчертаем два важни аспекта около формирането му:

  • наличието на няколко кредитни продукта не ви прави лош платец, стига да ги обслужвате в договорените размери на вноските и срокове;
  • изплатените вече заеми също присъстват в кредитното ви досие, но няма защо да се притеснявате за тях, ако сте ги погасили цялостно и навреме.

Фирмите за бързи пари прилагат изключително гъвкави фирмени политики с ясната цел да предложат максимално добро обслужване на своите клиенти. Попаднали в ситуация на затруднения при изплащането на заемите ви, не избягвайте контакт с консултантите им - често заедно бихте могли да намерите ефективно решение на проблема и за двете страни. По този начин вие подхождате отговорно, няма опасност да се сдобиете с лошо кредитно досие, а по този начин шансовете ви за бъдещо финансиране под формата на кредит значително нарастват.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed