Какви са предимствата на английското частно училище?

Вие сте тук

Average: 5 (1 vote)

Като родители един от големите въпроси, които ви вълнуват е какво да правите, когато дойде време детето ви да тръгне на училище. Питате се дали да се доверите на държавните училища или да помислите за английско частно училище.
Решението ви е наистина трудно и трябва да го вземете сами, но ако търсите нашето мнение, ние ви съветваме да разгледате внимателно предложенията на частните училища.

Предимствата на английските частни училища

Интерактивен метод на преподаване
Уроците, преподавани от учителите имат и практическа насоченост, което позволява на децата да разберат по-лесно как да приложат наученото в реалния живот. 
За разлика от държавните, където преподаването се извършва основно по класически методи, в частното училище с английски език уроците често се превръщат в дискусии, обсъждане и търсене на различна гледна точка. По време на урока децата могат да изказват своето лично мнение, да го защитават и извлекат максимална полза от урока. 

Отделя се внимание на личните способности на детето
За преподавателите в този тип училища ученикът не е просто един номер в дневника. В тези образователни институции обръщат специално внимание на индивидуалните способности на всяко едно дете и му помагат да развие и умножи талантите си. По този начин децата се научават да бъдат независими, отговорни, да имат мнение и да не се страхуват да изкажат мнението си открито и свободно.

Отделя се внимание на придобиването на социални умения
В английските частни училища придобиването на социални умения е точно толкова важно колкото придобиването на академични знания. Затова учителите живо се интересуват от извънкласния живот на учениците и се стараят да си взаимодействат с тях през цялата учебна година. Учителите помагат на децата да открият своите интереси. Една част от децата  участват в клубове по математика, физика, химия, театрално майсторство, журналистика и други. Децата със спортни интереси участват в училищни спортни отбори, а учениците с музикални интереси се включват в музикални формации, училищни оркестри или в танцувални трупи.

Обучение в комфортна среда
За британското обучение е важно всеки ученик да получи вниманието на учителя. Затова преподавателите работят с 10 - 15 деца максимум и прилагат комуникативен метод на обучение. Класните стаи са просторни, удобни, а децата разполагат с всичко необходимо, за да се обучават в интересна и комфортна за тях среда. В едно частно училище преподавателят никога няма да направи забележка, ако ученик стане по време на часа или ако изрази личното си мнение.

Работят по прогресивен метод на оценяване
В частните училища знанията не се измерват само и единствено с поставянето на стереотипната оценка. При оценяването в този тип учебни заведения преподавателите вземат под внимание различни фактори като степен на усвояване, индивидуални способности на ученика и начина на представяне на изучавания материал.

Предлагат високо качество на образование
Английската образователна система е с един от най-високите рейтинги в света. А това означава, че ако детето ви учи в английско частно училище ще получи много добра подготовка, така че когато дойде време да кандидатства за университет, шансовете му да го приемат в някой от най-елитните университети в света ще са много големи.

Струва ли си да запишете детето в английско частно училище?
Ако държите на качеството на образование, което ще получи детето ви, частното училище със сигурност си струва. Обучавайки се в този тип образователни организации детето ви не само ще се научи да говори английски перфектно (и ще получи всички сертификати за това), но и ще получи знания, които ще му помогнат на по-късен етап при приема в университет и реализиране в живота.

Частното училище ще го научи да бъде независимо, отговорно, да вярва на преценката си и да не страхува да изразява мнението си открито. Ще се научи на самокритика и самоанализ и ще се изгради като високообразована, социална и най-вече мислеща личност.


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed