Как да подкрепим образованието си

Вие сте тук

No votes yet
Как да подкрепим  образованието си

С всяко ново начало в живота идват и нови предизвикателства. При започването на студентските години се появяват редица ангажименти, които трябва да преодолеем в социален, личен и финансов план.

Студентският кредит ви дава спокойствието, че вашето образование е подсигурено и ви предоставя възможност да се концентрирате върху другите разходи, които идват със започване на студентския живот. Има много студенти, които се местят в нов град и възникват допълнителни разходи, освен самата семестриална такса.

Този кредит ви позволява да насочите усилията и средствата си към разходите в контекста на увеличаващите се цени на наемите, храната, учебните материали и транспорта. Също така, студентският кредит позволява на младите хора да се фокусират върху своето академично развитие и социален живот, без да се притесняват постоянно за семестриалната такса. Кредитът, освен че улеснява достъпа до висше образование, допринася и за по-пълноценно студентско преживяване, отваряйки врати към нови възможности.

Но какво всъщност представлява този кредит и с какво се различава от останалите?

Студентският кредит е специален вид финансиране, което е предназначено да подпомогне обучението на студентите във висши учебни заведения в страната. Тази финансова услуга има за цел да осигури необходимите средства за покриване на таксите за обучение, като по този начин се намалява финансовото бреме върху студентите и техните семейства.

След кандидатстване и одобрение, средствата от кредита се изплащат директно на висшето учебно заведение, което гарантира, че те ще бъдат използвани само за образователни цели.

Студентите могат да се възползват от гратисен период през цялото си следване, който продължава до една година след полагане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа. През този период плащанията по кредита се отлагат, което дава възможност на студентите да се фокусират върху своето образование без финансови притеснения.

Студентският кредит е освободен от такси, комисиони и разходи, което го прави изключително достъпен за студентите. Друго предимство на този вид финансиране, е че лихвата се изчислява само върху усвоената част от кредита, което означва, че студентите плащат лихва само за средствата, които са използвали.

Кредитът е гарантиран от държавата, което предоставя допълнителна сигурност във финансовата устойчивост на кредита. Срокът на издължаване е 10 години след изтичане на гратисния период, което предоставя достатъчно време за изплащане на задълженията след завършване на образованието.

Тези характеристики правят студентския кредит отличен избор за тези, които търсят финансова подкрепа за своето висше образование. 

Банка ДСК предлага студентски кредит, който е предназначен за финансиране на студенти и докторанти, редовна форма на обучение за придобиване на степени „бакалавър”, „магистър” или на научна степен „доктор” в създадено в България висше училище.

Източник на изображение: freepik.com


InformatorBG.com
InfoFeed Google PlusInfoFeed FacebookInfoFeed TwitterInfoFeed PinterestInfoFeed WPInfoFeed StumbleInfoFeed RSS Feed